Amazon Prime(อเมซอน ไพร์ม) จาก Amazon.com

Amazon Prime(อเมซอน ไพร์ม) จาก Amazon.com

Online2world.com ได้ใช้บริการ Amazon Prime ในการแนะนำให้ลูกค้าเลือกซื้อจากสินค้าที่มีสัญลักษณ์ Amazon Prime เป็นหลัก ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ
1. ส่งฟรีภายใน 2 วันทำการ.-
2. สินค้าต่างๆ อยู่ที่โกดังอเมซอน ( ไม่ได้ส่งจากคนขายโดยตรง ) ซึ่งดีกว่า เพราะทำให้เราได้สินค้าที่เร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้น…

ซึ่งอเมซอนส่วนใหญ่แล้ว… สินค้าที่ได้นั่น 99% ได้คุณภาพที่ดี และรวดเร็ว แต่ก็มีส่งมาผิดบ้าง
แต่ระบบการเคลม-คืน สินค้านั่นรวดเร็วมากครับ ฉะนั้น ส่วนใหญ๋แล้วของมีราคาผมจะมาดูในอเมซอนเป็นหลักก่อน ถ้าไม่เจอจะไปดูที่ eBay.com ต่อไปครับ

 

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

HTML tags are not allowed.