วิธีใช้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

… เมื่อท่านลูกค้าได้ค้นหาสินค้าที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นจากที่ใด ๆ ก็ตาม  ท่านลูกค้าแค่มี Link ที่ท่านสนใจดังกล่าว นำ Link นั่น
มาให้ผมช่วยคำนวนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เผื่อกะดูงบคร่าว ๆ ได้อย่างแม่นยำ และรัดกุมครับ…

 

 • 1. ลูกค้าส่ง Link ที่ต้องการให้ทาง Email, MSN, Facebook, Twitter และทาง SMS และแจ้งรายละเอียดที่ต้องการ
 • 2. ทางเราจะทำการตอบกลับ ภายใน 12 – 24 ชั่วโมง
 • 3. ท่านลูกค้ายืนยันการใช้บริการ หรือไม่ใช้บริการ
 • 4. หากลูกค้ายืนยันการใช้บริการ ทางเราจะแจ้งรายละเอียดการโอนเงินทาง Email, SMS หรือทางโทรศัพท์
 • 5. ลูกค้ายืนยันการโอนชำระ
 • 6. ทางเราแจ้งสถานะการชำระเงิน และทำรายการให้ท่านลูกค้า
 • 7. ทางเราแจ้งสถานะการทำรายการ พร้อมส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางลูกค้า
 • 8. รอการทำรายการจากเว็บแต่ละที่ และการจัดส่ง ซึ่งจะมีระยะเวลาไม่เท่ากัน ( อยู่กับลูกค้าเลือกการจัดส่งในรูปแบบใด )
 • 9. เมื่อสินค้ามาถึง ทางเราจะแจ้งลูกค้าทราบก่อน 1 วัน เพื่อยืนยันที่อยู่ สำหรับจัดส่งให้ถูกต้อง และจัดส่งรูปถ่ายให้ทาง Email.
 • 10. เมื่อลูกค้ายืนยันที่อยู่ถูกต้องแล้ว ทางเราจะจัดส่งให้ภายในวันเดียวกันนั้น ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถจัดส่งให้ได้ภายในวันนั้น ๆ ครับ
 • 11. ลูกค้าแจ้งได้รับสินค้าเรียบร้อย จบกระบวนการครับ.

หมายเหตุ : หากสินค้ามีปัญหาใด ๆ ( เฉพาะใน eBay ทางเราสามารถเคลมเอาเงินคืนได้ หากเป็นความผิดพลาดของทางคนขาย และการจัดส่งมาไทยครับ ) และหากต้องมีการส่งคืน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวครับ 

หมายเหตุ : หากสินค้ามีปัญหาใด ๆ ( เฉพาะในเว็บต่าง ๆ ทางเราสามารถเคลมเอาเงินคืนได อาจจะได้ไม่เต็มมูลค่า หากเป็นความผิดพลาดของทางคนขาย และการจัดส่งมาไทยครับ )
และหากต้องมีการส่งคืน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวครับ